Wat doe ik

Gezondheid is een kwestie van evenwicht en speelt zich af te midden van voortdurende veranderingen binnen onszelf en daar buiten. Gezonde voeding is o.a.noodzakelijk voor een goede gezondheid en omdat wij allemaal verschillend en uniek zijn, hebben wij behoefte aan persoonlijke voeding. Hoe wij verteren bepaalt welke voeding voor ons persoonlijk geschikt is.

Als orthomoleculaire therapeut verdiept ik mij in de verbanden tussen deze vertering in de darmen, de psyche, het zenuwstelsel, het hormoonstelsel en het immuunsysteem. Het uitgangspunt binnen mijn orthomoleculaire therapie is het zelfregulerend en herstellend vermogen van de mens.

 

FUNCTIONELE GENEESKUNDE

Werkelijke gezondheid begint met het optimaal houden van het fysiek en mentaal functioneren van u als mens. Functionele geneeskunde richt zich hierbij op het vroegtijdig onderkennen van functieveranderingen en op het voorkomen en verbeteren van chronische ziekten.

Als zowel orthomoleculair- als fysiotherapeut kijk ik naar het algeheel (dagelijks) functioneren van u als persoon. Hoe beweegt u? Hoe doet u de dingen? Hoe gaat u met de dingen om in uw dagelijks leven? Welke strategie gebruikt u? Is er sprake van veel stress of trauma? Hoe werkt uw spijsvertering? Worden de voedingsmiddelen wel goed verteerd en afgebroken? Welke medicijnen gebruikt u? Is er een negatieve wisselwerking van de medicijnen en vitamine opname?

Mijn adviezen zijn altijd zo volledig mogelijk en gericht op het beter functioneren van u als persoon maar zal bij ziekte nooit de plaats innemen van een regulaire behandeling door huisarts en/of specialist of het gaat in overleg met de betreffende arts. Het kan wel een waardevolle aanvulling zijn.

 

Voeding

Binnen de orthomoleculaire voedingsleer is het belangrijkste dat u zich bewust bent welke voeding uw lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren, uitgaande van het zelfregulerend en herstellend vermogen van het lichaam.

Binnen de orthomoleculaire therapie ga ik met u op zoek naar de oorzaak van uw klacht (en) en zoek ik naar mogelijkheden uw welbevinden te verbeteren. Hiervoor kijk ik niet alleen naar uw klachten, maar ook naar uw algehele gezondheid- en ziektegeschiedenis: Wanneer zijn uw klachten begonnen, wat speelde er op dat moment, was er een infectie of een trauma, etc. De zoektocht naar de oorzaak van uw probleem en de oplossing hiervoor is soms niet eenvoudig. Ieder mens is uniek en zo ook de voeding die bij uw het beste resultaat geeft. Een tekort aan voedingsstoffen en/of een onbalans in de voeding kan al leiden tot diverse gezondheidsklachten. Met (soms kleine) aanpassingen in de voeding, eventueel gecombineerd met wat orthomoleculaire supplementen, kunnen gezondheidsklachten verminderen of zelfs doen verdwijnen.

 

Leefstijl

Naast een gezonde voeding, zorgt ook een gezonde leefstijl voor een optimaal fysiek en mentaal functioneren (vitaliteit) en dus voor een goede gezondheid van u als persoon.

Een gezonde leefstijl bestaat naast gezonde voeding uit voldoende beweging, voldoende ontspanning en een goede nachtrust waarin uw kan plaatsvinden.

Voeding is meer dan datgene wat je tijdens het eten in je mond steekt, het is alles waarmee wij in contact zijn, datgene wat via onze zintuigen binnenkomt in zien, ruiken, horen en voelen. Daarnaast zijn ons milieu en ons huis doordrongen van straling en chemische stoffen en zijn deze stoffen veelvuldig terug te vinden in de vorm van toevoegingen in ons voedsel.

Leefstijl-invloeden zoals o.a. chronische stress, gebrek aan lichaamsbeweging, gebrek aan de juiste voedingsstoffen, blootstelling aan chemische stoffen, psychische problemen en slechte nachtrust lijken dus een aanzienlijke invloed te hebben op de gezondheid van u als persoon. Daarnaast kunnen ook verstoringen van de darm, het zenuwstelsel, immuunsysteem en hormoonstelsel hierbij van invloed zijn en andersom.

 

Coaching

Voor het verbeteren van onze gezondheid kunnen wij een heleboel zelf doen. En tegelijkertijd ervaren wij vaak zo’n drempel om onze leefstijl daadwerkelijk aan te passen. Waarom? Waar is onze interne motivatie, onze drijfveer, onze zelfdiscipline en/of het doorzettingsvermogen om dit te veranderen? En hoe pakken we dit op een verantwoorde manier aan?

Als zowel orthomoleculair therapeut als coach zal ik u hierbij ondersteunen, waarbij ik u op de verschillende gebieden zo nodig zal adviseren. Mocht u naast de gegeven adviezen, nog een duwtje in de rug nodig hebben of hulp zoeken bij het vinden van uw innerlijke drijfveren, kunt u gebruik maken van mijn diensten als coach.

Uiteindelijk bent u degene die de verandering bij uzelf teweeg wilt brengen en daarmee zorgt voor een beter fysiek en mentaal functioneren van u als persoon.