Wat is mijn visie

De afgelopen jaren werd mij steeds duidelijker dat de nazorg voor mensen met een neurologische aandoening van doorslaggevend belang is om het leven thuis weer op te kunnen pakken. En tegelijkertijd is het voor deze mensen en hun verwijzers niet altijd duidelijk welke praktijk in de buurt hen verder kan helpen.

VISIE

Hoe mooi zou het dan zijn als de zorg in de thuissituatie zo georganiseerd is dat er een schil van fysiotherapiepraktijken rondom de gespecialiseerde centra ontstaat, die de zorg overneemt waar de centra en ziekenhuizen stoppen. Waar deze zorg zich richt op fitheid, welbevinden, zelfredzaamheid en toepasbaarheid in de thuissituatie met als doel het welzijn van die persoon, ondanks de blijvende gevolgen van de aandoening, zo optimaal mogelijk te houden. En er tegelijkertijd, tussen de verschillende hulpverleners, een samenwerking plaatsvindt, die de kwalitatieve, levenslange zorg voor deze groep mensen kan waarborgen.

 

hulpverleners