Wat betekent dit voor u als patiënt ?

Als u gebruik wilt maken van mijn expertise, kunt u telefonisch een afspraak met mij maken of gebruik maken van het e-mailformulier

Intake fysiotherapie

 • Mijn eerste afspraak zal bestaan uit een anamnese en een uitgebreid onderzoek. In de anamnese ga ik niet alleen in op uw klachten en symptomen, maar ook op de beperkingen die u ervaart in de dagelijkse activiteiten.
 • Het onderzoek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw situatie. Samen met u wordt hierbij uw hulpvraag en uw doelstellingen geformuleerd. Uw hulpvraag en hoe u wilt deelnemen in de maatschappij zijn essentieel voor een goede behandeling. Daarnaast bespreken wij samen het te doorlopen traject en de frequentie waarbij ik u behandel.

De behandeling

 • De behandeling zal uitgevoerd worden door mij en zo nodig door een collega fysiotherapeut.
 • De behandeling is gericht op het behouden verbeteren van de lichaamsfuncties (bijv. spierkracht, bewegelijkheid en spierlengte), van vaardigheden (bijv. verplaatsen en zelfverzorging), het toepassen van deze vaardigheden in de thuissituatie en het leren omgaan met de gevolgen van aandoeningen.

Ik zie het als een uitdaging om samen met u op zoek te gaan naar de mogelijkheden en u te ondersteunen in uw ontwikkelingsproces. Het gebruik van aanpassingen en hulpmiddelen kan tijdens uw behandelingen een belangrijke bijdrage leveren, evenals het geven van informatie en voorlichting. In mijn werk maak ik gebruik van de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen de revalidatie en zie mijzelf als een schakel tussen de verschillende hulpverleners waarbij de samenwerking en het delen van kennis en ervaring een belangrijk uitgangspunt is in mijn handelen.

Uw nazorg kan bestaan uit, afhankelijk van uw hulpvraag:

 • Het zelf kunnen managen en controleren van uw beperkingen
 • Het trainen van fitheid en vaardigheden voor uw dagelijkse activiteiten (bijv. rolstoel rijden, lopen, fietsen, eten, wassen, aankleden e.d.)
 • Het informeren over en signaleren van complicaties van uw aandoening (bijv. decubitus, contracturen, pijn e.d.)
 • Het preventief handelen in voorkomen van deze complicaties
 • Het checken of uw hulpmiddelen/voorzieningen optimaal aansluiten bij uw huidige situatie (bijv. rolstoel, zitkussen, loophulpmiddelen, orthesen e.d.)
 • Het coachen in het omgaan met uw beperkingen
 • Het zelf kunnen managen van zorg
 • Het begeleiden van uw re-integratie in de samenleving (bijv. boodschappen, naar vrienden, werk, sporten e.d.)
 • Terugverwijzen indien u gespecialiseerde zorg nodig heeft
 • Samenwerking met verwijzers of ander betrokken hulpverleners.

 

Mocht u elders behandeld worden en vragen hebben over uw behandeling kunt u altijd, in overleg met uw eigen therapeut, een afspraak met mij maken voor een eenmalig fysiotherapeutisch consult in een van de praktijken. Over mijn bevindingen schrijf ik u een rapportage met een daarbij behorend advies.

Ten alle tijde beoordeel ik of uw hulpvraag in de reguliere fysiotherapiepraktijk behandeld kan worden of dat u dient te worden doorverwezen naar specialistische zorg in de gespecialiseerde revalidatiecentra.Wat betekent dit voor patienten?

VOOR WIE

Ik bied zorg aan alle mensen met schade aan het ruggenmerg en aanverwante neurologische en/of orthopedische aandoeningen, die blijvende beperkingen in het dagelijks leven als gevolg hebben.

Belangrijkste diagnosegroepen zijn:

 • Dwarslaesie compleet / incompleet
 • Conus caudalaesie
 • Spina bifida
 • Aanverwante neurologische aandoeningen: MS, Guillain Barré, Plexuslaesie, Locked-in Syndroom
 • Niet aangeboren hersenletsel: CVA, CP
 • Orthopedische aandoeningen: Amputatie, multitrauma, aangeboren reductiedefecten

Bovendien bied ik alle hulpverleners die met deze groepen mensen werken, mijn kennis en expertise aan, onder meer fysiotherapeuten, (huis)artsen, wijkverpleging, buurtzorg, ergotherapeuten en andere betrokken hulpverleners of hulpverlenende instanties.