Voor wie

Ik bied zorg aan alle mensen met schade aan de hersenen, het ruggenmerg en andere neurologische aandoeningen, die blijvende beperkingen in het dagelijks leven tot gevolg hebben.

Belangrijkste diagnosegroepen zijn:

 • Dwarslaesie, Caudalaesie
 • Guillain Barré / Lyme
 • M.S.
 • Spierziekten
 • Niet aangeboren hersentrauma; CVA, hersentrauma, oncologie
 • Cerebrale Parese
 • Perifeer zenuwletsel

Bovendien bied ik alle hulpverleners die met deze groepen mensen werken,mijn kennis en expertise aan, onder meer fysiotherapeuten, (huis)artsen, wijkverpleging, buurtzorg, ergotherapeuten en andere betrokken hulpverleners of hulpverlenende instanties.

 

WAT BETEKENT DIT VOOR U

Als u gebruik wilt maken van mijn expertise, kunt u telefonisch een afspraak met mij maken of gebruik maken van het e-mail formulier. Door een afspraak met mij te maken geeft u akkoord aan de algemene voorwaarden Overdwars-Fysiotherapie Neurorevalidatie.

Intake fysiotherapie

 • Mijn eerste afspraak zal bestaan uit een anamnese en een uitgebreid onderzoek. In de anamnese ga ik niet alleen in op uw klachten en symptomen, maar ook op de beperkingen die u ervaart in de dagelijkse activiteiten.
 • Het onderzoek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw situatie. Samen met u wordt hierbij uw hulpvraag en uw doelstellingen geformuleerd. Uw hulpvraag en hoe u wilt deelnemen in de maatschappij zijn essentieel voor een goede behandeling.
 • Daarnaast bespreken wij samen het te doorlopen traject en de frequentie waarbij ik u behandel.

De behandeling:

 • De behandeling zal uitgevoerd worden door mij en zo nodig door een collega fysiotherapeut in de praktijk waar u wordt behandeld.
 • De behandeling is gericht op het behouden en/of verbeteren van de lichaamsfuncties(bijv. spierkracht, bewegelijkheid en spierlengte), van vaardigheden (bijv. verplaatsen en (zelf)verzorging), het toepassen van deze vaardigheden in de thuissituatie en het leren omgaan met de gevolgen van de aandoening.

Indien u behandeld wordt in een van de bovengenoemde praktijken zullen de tarieven van desbetreffende praktijk gehanteerd worden tenzij anders afgesproken aan het begin van de behandeling.