Wat doe ik

De kern van mijn dienstverlening is fysiotherapeutische zorg leveren aan alle mensen met schade aan de hersenen, ruggenmerg en andere neurologische aandoeningen, die blijvende beperkingen in het dagelijks leven tot gevolg hebben.
Hierbij beoog ik functies, vaardigheden en participatie te verbeteren en tegelijkertijd fitheid en welbevinden te optimaliseren.

Samen met u ga ik op zoek naar uw hulpvraag. Ik ben creatief en praktisch in het bedenken en onderzoeken van de mogelijkheden en blijf tegelijkertijd realistisch. Bovendien vind ik het belangrijk u zoveel mogelijk te laten ervaren binnen een veilige omgeving. In de behandeling vervul ik een coachende rol. Ik ondersteun, motiveer, adviseer en laat u daarbij uw eigen proces doorlopen.

 

Mobiliteit
Behandeling is gericht op het verbeteren of onderhouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte, met name beperkingen door spasticiteit en/of beperkte motorische functie hebben de aandacht.
Krachttraining
Krachttraining is gericht op verbeteren en/of onderhouden van spierkracht zo nodig met aangepaste apparatuur en/of hulpmiddelen.
Red-cord training
Red-cord training kan gebruikt worden voor krachttraining bij beperkte motorische functie en/of voor training rompstabiliteit.

Alleen mogelijk in Mijdrecht
Stabiliteitstraining
Stabiliteitstraining is gericht op het verbeteren en gebruik van buik- en rugspieren in allerlei situaties als zitbalans en sta- en loopfunctie.
Looptraining
Looptraining bestaat uit het trainen van de loopvaardigheid in al zijn facetten. Ook wordt beoordeeld of uw hulpmiddelen/voorzieningen optimaal aansluiten bij uw huidige situatie.
Rolstoeltraining
Rolstoeltraining bestaat uit het aanleren van rolstoelvaardigheden. Dit kan zowel in de praktijk als daarbuiten plaatsvinden.
Conditietraining
Conditietraining kan op verschillende manieren plaatsvinden afhankelijk van uw beperking; hometrainer, loopband, roeiapparaat, motomed, handbike, circuit en kan zowel binnen als buiten plaatsvinden.
Hydrotherapie
Hydrotherapie is bewegen in water van 31 graden voor mensen met een verminderd loopvermogen. Er kan gebruik gemaakt worden van tillift en/of verstelbare bodem.

Alleen mogelijk in Mijdrecht.
Vaardigheidstraining neurogroep
Training vindt plaats in groepsverband waarbij alle grond motorische eigenschappen aan bod komen in vaardigheden als reiken, bukken, tillen, lopen, springen, traplopen e.d.
Coaching
Behandeling bestaat uit informatieoverdracht over de aandoeningen, coachen in belasting/ belastbaarheid en procesbegeleiding
Samenwerking
De behandeling vindt plaats in samenwerking met de betreffende verwijzer, huisarts en andere disciplines betrokken bij de revalidatiezorg in de thuissituatie.